w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości z zasobu Gminy Staszów na rzecz Kościoła Ewangelicko - Reformowanego tytułem nieruchomości zamiennych w celu zawarcia ugody przed Międzykościelną Komisję Regulacyjną w Warszawie

Treść uchwały