Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 18 marca 2016 roku sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Staszów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Druk oferty