stanowiącego własność Gminy Staszów położonego w Oględowie.

Budynek położony na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 269 w oględowie.

Treść ogłoszenia