w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2015

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego