o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Przebudowie placu targowego w Staszowie".

Treść obwieszczenia