w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej

Treść uchwały