w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na Uchwałę Nr LI/510/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 czerwca 2014 roku

Treść uchwały