Treść informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok