Treść sprawozdań z wykonania budżetu za 2013 rok (RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-N, RB-PDP, RB-Z) (archiwum .zip)