w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Staszów do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PROPOL" Sp. z o. o. oraz nabycie udziałów.

Treść uchwały