w sprawie przyjęcia planu nadzoru na złobkami i klubami dziecięcymi.

Treść uchwały