w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu w Staszowie.

Treść uchwały

Załącznik do uchwały - Statut Klubu Dziecięcego w Staszowie.