w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

Treść uchwały