w sprawie zmiaru likwidacji Filii Przedszkola Nr 8 w Staszowie z Oddziałami Integracyjnymi i zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 8 w Staszowie w przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

Treść uchwały