w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść załącznika nr 2 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść załącznika nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027