w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Treść uchwały