w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego