w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Treść uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego