w sprawie zmiany uchwały nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały