w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy odbudowie drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych położonych na terenie gminy Staszów.

Treść uchwały