w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku przez Gminę Staszów

Treść uchwały