w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2022 roku

Treść uchwały