o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin Osiek i Staszów na okres 3 lat.

Pełna treść ogłoszenia