O G Ł O S Z E N I E

W dniu 23 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 grudnia 2021 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 494/21,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 495/21,
c) ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Staszów – projekt nr 496/21– projekt nr 496/21.
5. Wolne wnioski, w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 07.12.2021 r. do 21.12.2021 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz