O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się II SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 lipca 2021 r.
4. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie, w tym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 4/2021.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie prowadzenia obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 5/2021.
9. Wolne wnioski.
10.Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Karol Podkowa