O G Ł O S Z E N I E

W dniu 8 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2021 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 487/21,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 488/21,
c) udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 489/21.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 25.11.2021 r. do 06.12.2021 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz