OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LVI/437/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022–30 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 10.12.2021 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy
dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu
Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3) bezpośrednio do sekretariatu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu.
Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Burmistrz
/-/ mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji