OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW
z dnia 12 listopada 2021 roku
w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzonych w dniu 5 listopada 2021 roku
Na podstawie § 36 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXX/285/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu zmienionej uchwałą nr LI/414/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 180/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie podaje się do publicznej wiadomości nazwiska i imiona wybranych członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie w poszczególnych Okręgach Wyborczych:
Okręg Wyborczy nr 4 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie
1. Bartłomiej Matusz
Okręg Wyborczy nr 9 – Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach
1. Zuzanna Szlufik
Okręg Wyborczy nr 10 - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
1. Marcel Koryciński
2. Natalia Rybus
Okręg Wyborczy nr 12 – Zespół Szkól im. St. Staszica w Staszowie
1. Jakub Skowron

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
( - ) Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]