OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1. Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. O publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).
2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Gmina Staszów
adres: ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej, dla której gmina Staszów jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na trasach :
- Staszów – Łukawica (przez Poddębowiec),
- Staszów – Wólka Żabna – Staszów (przez Oględów).
5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 30.04.2022 r.
6. Czas trwania realizacji zadania : 24 miesiące od daty podpisania umowy
7. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
- Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Z up. BURMISTRZA
/-/ dr Ewa Kondek
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy [wersja pdf]