OBWIESZCZENIE
z dnia 20.09.2021 r.
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2020 r., poz. 1683),
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań Koła Łowieckiego „Knieja” w Sichowie, z siedzibą w Staszowie, w sezonie 2021/2022.

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Plan polowań