OBWIESZCZENIE
z dnia 17.09.2021 r.
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2020 r., poz. 1683),
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 4 „Jeleń” z siedzibą w Kielcach przy ul. Klonowej 48/78, w sezonie 2021/2022.


BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Informacja o planowym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022