O G Ł O S Z E N I E
W dniu 17 września 2021 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się L SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 sieprnia 2021 roku.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 405/21,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 406/21.
5.Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 19.08.2021 r. do 13.09.2021 r.
6. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz