w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu "Wesoły Pajacyk" w Staszowie zmienionego uchwałą Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 roku

Treść uchwały