Zawiadomienie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w mieście i gminie STASZÓW


Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2020, poz. 1463 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych  Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

    1. MIASTO STASZÓW - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    2. CZERNICA - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    3. DOBRA - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    4. GAJ KONIEMŁOCKI - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    5. KOPANINA - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    6. KRZYWOŁĘCZ - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    7. PODDĘBOWIEC - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    8. PODMALENIEC - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    9. WÓLKA ŻABNA - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne
    10. ZAGRODY - Uproszczony Plan Urządzenia Lasów; Dane tabelaryczne

na okres 60 dni tj. od dnia 6 KWIETNIA 2021 r. do 5 CZERWCA 2021 r., na stronie Urzędu Miasta i Gminy w zakładce Aktualności, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia oraz  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy STASZÓW, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 .
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy,   w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2021 r.
Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja Cezar” – Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków  Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Staszowie.