w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Staszów

Treść uchwały w formie pliku pdf