w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały