w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w CZAJKOWIE POŁUDNIOWYM – w 1⁄2 części

Treść wykazu